Wrocław – Legnica – Dolny Śląsk

Współpraca w Europie

Współpraca w Europie

Współpraca w Europie
Sierpień 27
11:56 2014

Izolacja rynku krajowego jest rzeczą niewybaczalną, często powodującą wyniszczenie gospodarki. Aby zapobiec takiej sytuacji, Polska ściśle współpracuje ze swoimi sąsiadami.

Współpraca w Europie z Niemcami

Po wejściu do Unii Europejskiej, Polacy rozpoczęli kooperację międzynarodową ze swoim zachodnim sąsiadem, potęgą rynku europejskiego – Niemcami. Głównym celem wspólnych działań jest budowa wspólnej infrastruktury, rynku pracy i rynku sprzedaży. Efektami projektu ma być zniesienie granic społecznych, które mogły powstać w wyniku wyznaczenia granic kraju. Pomimo, że mieszkańcy sąsiadujących ze sobą regionów czują przynależność do kraju, powinni poznać kulturę i możliwości swoich sąsiadów oraz w ramach możliwości – pomóc. Takie działania mają na celu wyrównanie poziomu utrzymania gospodarki, integrując społeczność. W rejonach objętych programem współpracy międzynarodowej ożywił się rynek pracy. Odsetek bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zauważalnie obniżył się ze względu na otwarty rynek pracy Meklemburgii i Brandenburgii. Niemcy otrzymali zaś solidny zastrzyk pracowników ambitnych i profesjonalnych.

Współpraca w Europie z Czechami

Jak widać, kooperacja międzynarodowa nie tylko przynosi zyski materialne, ale także i te ważniejsze – społeczne. Polacy nie zapomnieli także o swoim najlepszym, przysłowiowym bratanku – Czechu. Od lat oba kraje prowadzą partnerską współpracę w ramach Funduszu Europejskiego. Program Współpracy Transgranicznej ma na celu wzmocnienie wspólnoty gospodarczej obu krajów. Wspólnie z naszym sąsiadem walczymy o ochronę przyrody wspólnych obszarów geograficznych oraz o podtrzymywanie ginących gatunków roślin i zwierząt. Celem programu jest również promocja turystyki – Polacy bowiem jeszcze kilka lat temu nie myśleli o Czechach jako o miejscu wypoczynku. Dziś chętnie wyruszają na wycieczki po Pradze.

Related Articles