Wrocław – Legnica – Dolny Śląsk

Wiedeńskie kościoły gotyckie

Wiedeńskie kościoły gotyckie

Wiedeńskie kościoły gotyckie
Lipiec 26
14:48 2014

Wiedeń posiada wiele ciekawych zabytków kościelnych ponieważ w dawnych czasach to właśnie kościoły były budynkami, na które łożono bardzo duże fundusze każdego większego miasta. Było to związane z wierzeniami królów i cesarzy, że niby ich władza pochodzi w prostej linii od Boga. Wystawiano więc im kościoły i katedry a im większe one były tym bardziej dany władca był poważany w Europie oraz był postrzegany w oczach Papieża jako godny król, którego można pobłogosławić.

Wiedeń posiada na przykład Kościół św. Ruprechta, który ma dość prostą budowę ponieważ jest to zdecydowanie najstarszy kościół, który możemy oglądać w Wiedniu. Innym kościołem, tym razem bardzo mocno zdobionym, reprezentujący styl w zasadzie barokowy chodź pewne cechy gotyku są również tu zauważalne. Świątynia, o której mowa to Kościół św. Karola Boromeusza. Kościół ten został zbudowany w pewnym bardzo istotnym celu, otóż po epidemii dżumy jaka nawiedziła Europę i wyniszczyła tysiące osób, ówczesny włada Wiednia postanowił wystawić kościół Opatrzności Bożej. Zatrudnił do tej pracy znanego i cenionego architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach, który wypełnił swoje zadanie bezbłędnie i dzięki temu możemy dziś podziwiać jego dzieło. Innym przepięknym dziełem architektury sakralnej jest budowla, która nosi nazwę Kościół Wotywny a po niemiecku nazywa się nie inaczej tylko Votivkirche. Ten piękny kościół ufundował Cesarz, który nakazał swoim budowniczym wzorować się na budynkach, które ów cesarz widział we Francji, bowiem budowniczy skopiowali wiele elementów z Francuskich kościołów rodem z gotyckiej epoki. Stworzyło to bardzo efektowny kościół, który zdobi Wiedeń po dziś dzień. Jeżeli będziesz w centrum tego miasta, w Austrii, koniecznie udaj się do wspomnianych świątyń i oddaj się ich duchowi.

Related Articles