Wrocław – Legnica – Dolny Śląsk

Program Przekraczamy Granice

Program Przekraczamy Granice

Program Przekraczamy Granice
Sierpień 29
13:09 2014

Będąc w stolicy polskich Tatr, w Zakopanem, często korci nas, aby przekroczyć granicę na Łysej Polanie i wybrać się na wycieczkę po Słowacji, z której Polacy masowo przywożą czekoladę i wyborne piwa. Kiedy następnym razemudamy się na podbój Słowacji, warto wiedzieć, że nasze kraje współpracują ze sobą w ramach programu Współpracy Transgranicznej Unii Europejskiej „Przekraczamy Granice”.

Co to za program Przekraczamy Granice.

W programie biorą udział trzy podregiony polskie, które nawiązały długofalową współpracę z dwoma obszarami słowackimi. Priorytetem tej współpracy jest przede wszystkim usprawnienie ruchu granicznego pomiędzy Polską a Słowacją. Wiąże się to nie tylko z działaniami podjętymi na granicy Słowacja – Polska, ale także ze wspólną pracą nad polepszeniem infrastruktury łączącej oba kraje. Kooperacja międzynarodowa pomiędzy naszą ojczyzną i jej sąsiadem obejmuje także ochronę środowiska i wspólnemu zapobieganiu przed katastrofami naturalnymi. Od lat bowiem eksperci niepokoją się o los niektórych regionów Tatr i gatunków, dla którym góry są środowiskiem naturalnym.

Współpraca między Polską a Słowacją ma także na celu polepszyć atrakcyjność regionu tatrzańskiego. Państwa chcą stworzyć wspólną sieć informacyjną, szlaki turystyczne, w planach jest także renowacja najbardziej uczęszczanych szlaków górskich i wytyczenie ścieżek szlaków rowerowych. Międzynarodowa współpraca nie boi się także podejmować ważnych tematów. Kraje kładą więc nacisk na agroturystykę i ekologiczną produkcję artykułów lokalnych. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach budżetu współpracy transgranicznej powinien wypełniony być w dwóch językach, warto więc zasięgnąć pomocy wykwalifikowanego tłumacza. Budżet realizacji wyrażany jest w euro ze względu na ujednolicenie – 85% projektu dofinansowane jest z Unii Europejskiej, a więc wyrażane jest również w euro. Ryzyko kursowe, jakie istnieje podczas przeliczania waluty, beneficjent powinien wziąć na swoje barki.

Related Articles