Wrocław – Legnica – Dolny Śląsk

Legnica miasto wielu religii

Legnica miasto wielu religii

Legnica miasto wielu religii
Czerwiec 30
17:14 2014

Praktycznie w każdym mieście na świecie, no może poza jednolitymi wyznaniowo miastami islamskimi, występuje najczęściej podział na różne wiary i wierzenia, którym jego mieszkańcy się oddają. W Europie zachodniej, ale też wschodniej panuje raczej chrześcijaństwo, a w naszym kraju jego najsilniejszy odłam jakim jest katolicyzm. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę poszczególne miasta a nie ogół społeczeństwa, możemy jednak dostrzec dominację albo przynajmniej mocne akcenty innych religii, które są w naszym kraju są wyznawane i w niektórych ośrodkach bardziej popularne a w innych mniej. To w zasadzie zależy od ludzi, którzy zamieszkują te miasta, ich pochodzenia i narodowości. Oczywiście w mniejszym stopniu, ale na tyle wysokim, że są zauważalne w danych kręgach społecznych. Takim miastem może być na przykład znane miasto znajdujące się na Dolnym Śląsku, które nosi nazwę Legnica.

Legnica miasto wielu religii

W tej oto aglomeracji miejskiej ścierają się ze sobą religie z całego świata. Największą z nich jest wspomniany na początku Katolicyzm, który to obejmuje swoją jurysdykcją aż czternaście parafii w trzech dekanatach. Oprócz tego, że kościół katolicki posiada w Legnicy wiele budynków sakralnych posiada również duży wpływ na szkolnictwo, zarówno szczebla niższego jak i wyższego, gdyż obiekty edukacyjne takie jak na przykład Wyższe Seminarium Duchowne należy właśnie bezpośrednio do kościoła katolickiego.

Oprócz katolików, w Legnicy możemy spotkać także inne religie, jakimi są Judaizm, Protestantyzm, Prawosławie i obecni w każdym zakątku świata Świadkowie Jehowy. Protestantyzm to religia głównie wyznawana przez ludność pochodzenia niemieckiego lub jej potomków. Co dziwne, w Legnicy bardzo dobrze prosperuje również kościół Prawosławny, który ma swoją Cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego.  Prawosławie przywędrowało tu wraz z ludnością przesiedlaną z kresów wschodnich a częściowo też wraz z Armią Radziecką, które obsadzała też przez wiele lat garnizon wojskowy w Legnicy.

Ciekawym tematem jeżeli mówimy o wierzeniach są Żydzi którzy znacząco powiększyli swoją liczebność w Legnicy na przestrzeni wielu lat, ale niestety II Wojna Światowa i holokaust, zatrzymały tę tendencję. Wszystkie religie jednak w Legnicy potrafią żyć ze sobą w zgodzie, co daje nadzieję, że wszelkie podziały, które widoczne są w innych kręgach świata w końcu również ucichną.

Related Articles