Wrocław – Legnica – Dolny Śląsk

Elementy wspólnoty Unii Europejskiej

Elementy wspólnoty Unii Europejskiej

Elementy wspólnoty Unii Europejskiej
Sierpień 12
14:48 2014

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która zrzesza państwa europejskie. Elementy wspólnoty to nie tylko hymn i ta sama waluta w większości państw Unii, lecz przede wszystkim kooperacja międzynarodowa.

Polska elementem wspólnoty Unii Europejskiej

Polska jako członek Unii Europejskiej niesamowicie skorzystała na korzystnych warunkach współpracy międzynarodowej. W 2007 roku w ramach współpracy państw Unii Europejskiej rozpoczęła się współpraca pomiędzy województwem zachodniopomorskim oraz niemiecką Meklemburgią i Brandenburgią. Program trwał przez pięć lat i miał na celu zintegrować lokalną ludność oraz otworzyć lokalne rynki na zagranicznych sprzedawców. Celem kooperacji międzynarodowej pomiędzy trzema regionami było wyrównanie rozwoju przygranicznego. Wejście Polski do strefy Schengen spotkało się z aprobatą naszych zachodnich sąsiadów, którzy rozpoczynając współpracę, wyciągnęli dłoń do polskich inwestorów, dla których dostęp do zagranicznego rynku został znacznie ułatwiony. Kooperacja międzynarodowa Polska – Niemcy obejmowała także budowę wspólnej infrastruktury. To właśnie współpraca między Polską a Niemcami przyczyniła się do szybkiego posunięcia w czasie budowy sieci autostrad i wyremontowania wielu dróg krajowych i lokalnych. Polacy postanowili zadbać o dojazd do granicy, która na mocy traktatu z Schengen stała się strefą wolną. To właśnie rozbudowa wspólnej infrastruktury pochłonęła najwięcej środków otrzymanych przez Unię Europejską. Na drugim miejscu znalazła się integracja ludności. Sieć porozumienia zawiązała się już kilkadziesiąt lat temu ze względu na duży odsetek rodzin mieszanych lub posiadających korzenie na ziemiach sąsiada. Od 2007 roku kooperacja międzynarodowa kładzie nacisk na wspólną edukację i budowanie świadomości, że jesteśmy nie tylko obywatelami swojego kraju, ale także obywatelami Unii Europejskiej i powinniśmy podchodzić z należytym szacunkiem także do naszych sąsiadów.

Related Articles